นอกจากถุงขยะ เราให้บริการถุงพลาสติกประเภทอื่น ๆ หลากหลายรูปแบบ เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่นถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารสด, ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุ/ห่อ สินค้า หรือถุงเพาะชำ เป็นต้น

ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารสด ผลิตจาก PE เกรดสัมผัสอาหารได้ และถุงพลาสติก PP ใส (ถุงร้อน) สำหรับใส่อาหาร และของร้อน

ถุงหูหิ้ว หลากหลายขนาด และสี

ถุงเพาะชำ เคลือบกัน UV คุณภาพสูง ทนทาน อยู่ในดินได้นาน เหมาสะสำหรับปลูกต้นกล้า และถุงสำหรับการเกษตร ประเภทอื่น ๆ