ฉลากพิเศษ

  • สามารถพิมพ์ได้ทุกขนาด
  • หลากหลายเนื้อสติกเกอร์ให้เลือกสรรค์
  • พิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ที่ทันสมัย
  • ไดคัท ได้หลากหลายรูปทรง
  • พิมพ์ได้ทั้งแบบแผ่น และม้วนตามต้องการ

ฉลากสติกเกอร์พิเศษ คือกลุ่มฉลากสติกเกอร์ ที่มีรูปแบบ หรือคุณสมบัติ พิเศษที่มักจะถูกนำมาใช้งานที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เช่น สติกเกอร์ติดกระเป๋าเดินทาง (baggage tag), สติกเกอร์กันการปลอมแปลง, สติกเกอร์ปิดผนึกกันการเปิด (tamper evident), สติกเกอร์สำหรับการรับประกันสินค้า (warrantee) เป็นต้น

ฉลากสติกเกอร์ กันการเปิด (Tamper evident) หรือที่นิยมเรียกกันว่า สติกเกอร์ void งัดแงะ หากมีการลอกออก จะทิ้งตำหนิเอาไว้เห็นอย่างชัดเจน ว่าสติกเกอร์เคยถูกลอกออก(แม้จะพยายามปิดกลับเข้าไปใหม่ก็ตาม) มักใช้ควบคู่กับการรับประกันสินค้า นิยมใช้มาก กับอุปกรณ์ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ IT, อุปกรณ์ไฮเทค เป็นต้น
สติกเกอร์เปลือกไข่ (Eggshell sticker) เป็นฉลากสติกเกอร์ ที่อยู่ในกลุ่มป้องกันการเปิดงัดแงะ (tamper evident) โดยตัวสติกเกอร์ จะฉีกขาด เป็นชิ้นเล็ก ๆ เมื่อมีความพยายามที่จะลอกสติกเกอร์ออก ทำให้ไม่สามารถติดสติกเกอร์กลับเข้าไปใหม่ในสภาพสมบูรณ์ได้อีก นิยมใช้เพื่อการรับประกันสินค้า หรือใช้ปิดผนึกกล่องเพื่อป้องกันการแอบเปิดภายใน เป็นต้น
เป็นสติกเกอร์พลาสติก PVC มีเนื้อสัมผัสมันเงา มีมิติและลวดลายหลากหลาย ทั้งสีเงิน สีรุ้ง โดยแสงและสีจะเปลี่ยนไป เมื่อเปลี่ยนมุมมอง ลวดลายถูกสร้างขึ้นมาจาก การบันทึกข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ ทำให้สามารถมองเห็นภาพเป็นลักษณะ 3 มิติ ทำให้เกิดความสวยงาม นิยมใช้เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และใช้ในการป้องกันการปลอมแปลง ใช้ในการตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ ป้องกันการเปิด หรือ การเปลี่ยนสินค้าภายใน
สติกเกอร์รัดหูสำหรับกระเป๋าเดือนทาง