ถุงขยะหนา ๆ ย่อมดีกว่าแบบบางจริงหรือ?

ในการเลือกซื้อถุงขยะ เป็นปกติที่จะมีความเข้าใจว่า ถุงขยะที่มีความหนามากกว่า จะต้องมีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน มากกว่า เมื่อเทียบกับถุงขยะที่บางกว่า แต่ในความจริงแล้ว อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป

ถุงขยะ หรือถุงดำ ที่เราคุ้นเคยกันนั้น ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนั้น ก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มี หลายเกรด หลายคุณภาพให้เลือกเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง จะมีคุณสมบัติในการยืดตัวได้สูงกว่า เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพต่ำ (ซึ่งก็คือมีความเหนียว และแข็งแรงกว่านั่นเอง)

ในหลาย ๆ กรณี การที่ผู้ผลิต ผลิตถุงขยะที่มีความหนามาก อาจจะไม่ได้สะท้อนว่าถุงขยะนั้นจะมีคุณภาพดีกว่า หรือ แข็งแรง ทนทานกว่า เสมอไป แต่อาจจะมาจากการที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพต่ำ จึงไม่สามารถที่จะผลิตถุงให้บางมากได้นั่นเอง

ดังนั้นในการพิจารณาเลือกซื้อถุงขยะ (หรือถุงพลาสติก อื่น ๆ) นั้น การพิจารณาจากความหนาบางของถุง เพียงอย่างเดียวอาจจะได้ถุงขยะที่คุณภาพไม่ดี ขาดง่าย และใช้งานได้ไม่คุ้มค่า ก็เป็นได้