ที่มาของเรานั้นมาจากคำว่า Business, Smiling และ Joy (BSJ) เพราะเราคิดว่า การดำเนินธุรกิจนั้น น่าที่จะมีเป้าหมายที่จะสร้างรอยยิ้ม ความพึงพอใจ และความสุข ให้กับทั้งลูกค้าและคู่ค้าของเรา มากกว่าที่จะมานั่งคิดถึงกำไรสูงสุดเหมือนธุรกิจอื่น ๆ

จากแนวคิดนั้น เราพบว่า สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น สิ่งหนึ่งที่มักจะพบเจอได้บ่อยครั้งคือ การขาดการเข้าถึงแหล่งซัพพลาย ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจตนเอง เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโต ของกลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้เสมอ เพราะเชื่อว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น เป็นรากฐานที่สำคัญของชุมชม ท้องถิ่นและเป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เราจึงมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเป็นผู้ให้บริการสินค้าและบริการต่าง ๆ สำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน และบริการด้วยรอยยิ้ม เพื่อให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

มุ่งมั่น ตั้งใจในการให้บริการด้วยใจ
มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจคุณ

เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดนั้น เรามุ่งมั่น ตั้งใจที่จะให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน และมีความคุ้มค่า โดยมองเป้าหมายที่ประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึ่งจะได้รับเสมอ

พัฒนาผลิตภัณฑ์​และบริการ
ไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

การปรับปรุงและพัฒนา บ่อยครั้งถูกนำมาเปรียบเทียบว่า เสมือนเป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด อย่างไรก็ดี แม้ว่าเส้นทางของการเดินทางนั้น จะทอดยาวออกไปไกลแค่ไหนก็ตาม เราก็จะมุ่งมั่นที่จะก้าวเดินต่อไป เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรานั้นดีขึ้น เพื่อประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

ความสำเร็จของคุณ ความภูมิใจของเรา
ความสำเร็จของคุณ คือความภูมิใจและความสุขของเรา

รางวัลตอบแทนใด ๆ สำหรับเรา คงไม่มีค่าเทียบเท่า การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้า แม้เราอาจจะเป็นเพียงเสี้ยวเล็ก ๆ ของความสำเร็จนั้น แต่จะเป็นความภูมิใจ ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา เพราะความสำเร็จของคุณ คือความสุขของเราเสมอ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เราให้ความสำคัญ และมีความตั้งใจที่อยากจะมีส่วนสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดนี้ เราจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลาย ๆ อย่างของเรา ใ ห้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เช่นน้ำยาทำความสะอาด ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่ก่อมลพิษกับแหล่งน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดนั่นเอง